Onze sportvereniging. Meer info

Ritmic Pepingen Beert maakt deel uit van Gezinssport Vlaanderen dat op haar beurt een dochterorganisatie is van De Gezinsbond. Vandaar dat leden van de Gezinsbond een korting krijgen bij aansluiting bij onze sportclub.Als Pepingse vereniging wordt Ritmic erkend en gesubsidieerd door de gemeente Pepingen. Website gemeente www.pepingen.be

Miniritmic  Sinds 2012 is de naam miniturnen veranderd in miniritmic. Hier speelt bewegingsopvoeding de hoofrol. Op een natuurlijke en spontane manier worden de kinderen uitgenodigd om te bewegen, te spelen, te luisteren, te spreken... Maar ook dansen en gevoel voor ritme komen elke les uitgebreid aan bod. Deze lessen kunnen als aanloop gezien worden naar onze dans-en crealessen vanaf eerste leerjaar.

Ritmic  Bij deze lessen is moderne dans de hoofdbezigheid. Dit wordt doorspekt met wat toneel en decorbouw. De kinderen kunnen zich dus op verschillende vlakken uitleven maar we zijn eerst en vooral een sportclub waar ritmisch bewegen centraal staat.

Alle jongens en meisjes vanaf 3 jaar die houden van ritme, beweging, muziek en spel zijn van harte welkom in het zaaltje te Beert, Johan Demaegtstraat 19A

Wie dit wenst kan zeker een lesje komen proberen. Onze dansanimators zien het alvast zitten.

De groepsindeling ziet er momenteel uit als volgt. Naargelang het aantal inchrijvingen kan deze nog worden aangepast.

15u30-16u30: Miniritmic (kleuters vanaf 3 jaar) onder leiding van Fee Dubois. De lesjes van de kleuters worden ingedeeld per reeks van 11 lessen, waarvan de eerste les gratis. S tart reeks 2 op 15 februari 2017. Zie verder in agenda 2016-2017 

17u-18u: Ritmic1 (eerste en tweede leerjaar) onder leiding van Dien De Maeseneer

18u-19u: Ritmic2 en Ritmic3 (vanaf derde leerjaar) onder leiding van Camille Monsieur

Coördinator, toneelcoach: Dorien Vanderheyden

Kostprijs: 

Miniritmic per reeks: € 55 lid gezinsbond, € 60 niet-lid gezinsbond         

Vanaf Ritmic1 :  € 140 lid gezinsbond, € 145 niet-lid gezinsbond                                                                                          Tip! Betaal met Koe-pongs