top of page

REGLEMENT

Om onze dansschool optimaal te laten werken, hebben we natuurlijk enkele regels nodig.

REGLEMENT 2023-2024

Ritmicreglement 2023-2024

Bewegingsopvoeding kleuters & Dans- en crealess

Gezinssport Vlaanderen Pepingen                                                 

Feitelijke vereniging


Inschrijven bij Ritmic betekent ook aanvaarden en naleven van het reglement


Artikel 1: Organiserend bestuur
 
Gezinssport Vlaanderen Ritmic wordt geleid en georganiseerd door:
      

 • Agneessens Veerle

 • De Pauw Manon

 • De Pauw Peggy

 • Gaytant Kayl

 • Linnekens Sonja

 • Van den Cruijce Wendy

 •  

Artikel 2: Locaties
 
De lessen gaan door in ’t zaaltje te Beert, Johan Demaegtstraat 19A  op woensdagnamiddag, in CC naast de bib te Bellingen, Trapstraat 5 op zaterdagTijdstip en locatie zijn afhankelijk van de groep waarbij men is aangesloten.

!! Door omstandigheden kunnen de locaties of tijdstippen afwijken. De Ritmicers, ouders en begeleiders worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht!!
 
Artikel 3: Doelgroep
 
Jongens en meisjes vanaf 3 jaar. De groepen worden in de eerste plaats ingedeeld naargelang de leeftijd maar dit kan ook gebeuren volgens beschikbaarheid, prestaties, vorderingen. De indeling wordt dan bepaald door de lesgevers in samenspraak met het bestuur
 

Artikel 4: groepsindeling en tijdstippen 2023-2024

 • Miniritmic 1, eerste en tweede kleuterklas, woendsag15u30-16u30

 • Miniritmic 2 derde kleuterklas woendsag14u30-15u30

 • Ritmic 1: eerste en tweede leerjaar zaterdag 14u30 tot 15u30

 • Ritmic 2: derde en vierde  leerjaar zaterdag 12u30-13u30

 • Ritmic 3: vijfde en zesde leerjaar zaterdag 13u30-14u30

 • Ritmic 4: eerste middelbaar woensdag 16u30-17u30

 • Ritmic 5: tweede middelbaar woensdag 17u30-18u30

 • Ritmic 6: vanaf derde middelbaar zaterdag 9u30-10u30

 • RitmicCrea: vanaf vijfde leerjaar 10u30-12u

 

!!Wijzigingen tijdstippen mogelijk afhankelijk van beschikbaarheid zaal!!
 
Het bestuur behoudt zich het recht om groepen samen te voegen of te splitsen bij het begin van het dansseizoen afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

Artikel 5: Inschrijvingsmodaliteiten
 
       •       Het inschrijven dient te gebeuren door middel van het inschrijvingsformulier terug te vinden op onze website www.ritmic.be
       •       Na het probeerlesje vragen wij het lidgeld binnen de 14 dagen te betalen. Pas na betaling is de inschrijving definitief en kan de verzekering in orde gebracht worden.
       •       Bij inschrijving stages dient telkens betaald te worden onmiddellijk na inschrijving en ten laatste voor 1 juli
       •       Eenmaal ingeschreven en betaald kan inschrijving bij Gezinssport Vlaanderen of Open Doek niet ongedaan worden gemaakt en blijft de Ritmicer lid tot het einde van het seizoen. Wie alsnog kiest om te stoppen krijgt de helft van het bedrag terugbetaald enkel indien dit gebeurt tijdens het eerste trimester.
       •       Start ritmicseizoen half september. Kan verschuiven omwille van overmacht! Later aansluiten kan pas na overleg met de lesgevers. Wie voor de kerstvakantie inschrijft, betaalt het volledige pakket.
       •       Instapmoment na de kerstvakantie mogelijk voor kleuters. Vanaf eerste leerjaar enkel na overleg lesgever.
       •       Inschrijving deelname optreden is verplicht en is mogelijk na de kerstvakantie. Wie zich inschrijft voor het optreden doet mee aan alle voorstellingen en is ook wekelijks aanwezig tijdens de lessen
 
Artikel 6: Inschrijvingsgeld
 
Dans
Per seizoen/per persoon € 150, vanaf tweede persoon uit eenzelfde gezin €145
Half seizoen vanaf januari €75, vanaf tweede persoon uit eenzelfde gezin €72,50
Crea
Per seizoen/per persoon €150 euro niet-danser, €90 extra als danser
Stage
€90 per week
 
!!! Vierde stagedeelnemer van eenzelfde gezin gratis

Artikel 7: aan-/afwezigheden
 
Gelieve afwezigheden steeds te melden ofwel telefonisch of Whatsapp 0478 21 93 50 (Veerle) of 0476 90 96 50 (Wendy) ofwel via mail ritmic1@outlook.com
Laatkomers worden pas binnen gelaten wanneer de lesgever dit aangeeft.
Zodra de les van start gaat wordt de deur gesloten.
Ouders of begeleiders worden niet toegelaten tijdens de lessen. Ook niet bij de kleuters.
Omdat wij elk jaar werken naar een optreden ter afsluiting van het seizoen, vragen wij om regelmatig aanwezig te zijn. Leden die meermaals afwezig zijn, kunnen niet deelnemen aan het optreden.

 

Artikel 8: Vrijwillige begeleiding
 
De danscoaches worden aangeduid door het bestuur. Zij worden ingeschakeld als vrijwilligers en ontvangen hiervoor een fiscaal vrijgestelde forfaitaire sportvrijwilligersvergoeding. De lessen bewegingsopvoeding, dans en toneel worden door hen voorbereid en samen met de toneelcoaches en de lesgeversverantwoordelijke doorgenomen en opgevolgd.
 

 

Artikel 9: Verzekering
 
Gezinssport Vlaanderen biedt al haar sportende leden een sportongevallenverzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid, rechtsbijstand en Lichamelijke Ongevallen) aan. De sportclubverantwoordelijke, bestuursleden en monitoren worden ook verzekerd via deze polis.
Voor wie aangesloten is bij Ritmic Crea biedt Open Doek aan haar leden een verzekering BA en rechtsbijstand, beroepsaansprakelijkheid reisbemiddelaar (voor de groep) en lichamelijke ongevallen
Aangifte van schade of ongeval tijdens de lessen moet binnen de 24u gebeuren.
Beide polissen kunnen op aanvraag ingekeken worden

Artikel 10: Kledij
 
De dansers dragen gemakkelijke, loszittende kledij en comfortabele sport- of dansschoenen. Geen strakke jeans
Lange haren worden zo strak mogelijk samen gebonden en juwelen, sieraden zijn beperkt.
 
Tijdens de groepsdans bij het optreden vragen wij om een Ritmic T-shirt (met recent logo) te dragen. Deze kan besteld worden tijdens het pasmoment. Wie geen T-shirt aankoopt kan er eentje lenen.

Artikel 11: Verloren en verboden voorwerpen
 
De dansers mogen geen zaken of materiaal meebrengen die als gevaarlijk beschouwd kunnen worden. Indien dit toch gebeurt, worden deze door de lesgevers in bewaring genomen. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke spullen. Daarom wordt aangeraden alles te naamtekenen.
Ritmic is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen kledij en voorwerpen of beschadiging ervan.

Artikel 12: Houding deelnemers
 
Alle leden nemen actief deel aan de lessen, zijn respectvol ten aanzien van de lesgevers en andere leden en houden zich aan de afspraken.
Wanneer individueel gedrag de lessen belemmert en hiervoor geen oplossingen meer kan worden bedacht, kunnen de lesgevers, na overleg met het bestuur een deelnemer de toegang tot de lessen ontzeggen. De reden zal in dat geval aan de ouders of begeleiders

gemotiveerd worden.
In geval van moedwillige beschadiging aan het terrein, de lokalen of materiaal kunnen de ouders verzocht worden de kosten te vergoeden.
Iedereen ziet er op toe dat de zaal en de toiletten netjes worden achtergelaten.
Eten of frisdranken tijdens de lessen zijn niet toegestaan. Een flesje water kan van thuis meegebracht worden.

Artikel 13:
 
Tijdens de lessen en optredens worden regelmatig beeldopnames gemaakt. Het is mogelijk dat deze openbaar verspreid worden. Gelieve ons op de hoogte te brengen indien u  hiertegen bezwaar hebt.
 
Artikel 14:
 
Omwille van onvoorziene omstandigheden door overmacht is het mogelijk dat wij onze lessen dienen aan te passen volgens het protocol ons opgelegd door de overheid. Alle leden, hun ouders en begeleiders worden hiervan via mail of WhatsApp op de hoogte gebracht. Wij willen iedereen eraan houden om de opgelegde maatregelen strikt op te volgen en danken iedereen voor de samenwerking.

De door Ritmic afgelaste lessen wegens overmacht, worden heel uitzonderlijk terugbetaald. Bijv. indien het gaat om een langdurige ononderbroken periode.


Artikel 15:
 
Wie zich inschrijft bij Ritmic aanvaardt en leeft dit reglement na. Dit reglement zal steeds ter inzage liggen tijdens de lessen. Zie ook op onze website www.ritmic.be 
 
Aangepast en goedgekeurd door het ritmicbestuur op 23/11/2024

LOCATIES

Trapstraat 5 1674 Bellingen

Johan Demaegtstraat 19A 1673 Beert

Zetel: Trapkensstraat 4 1673 Beert

bottom of page