REGLEMENT

Om onze dansschool optimaal te laten werken, hebben we natuurlijk enkele regels nodig.

REGLEMENT 2019-2020

Inschrijven bij Ritmic betekent ook aanvaarden en naleven van het reglement

Bewegingsopvoeding kleuters - Dans- en crealessen

Gezinssport Vlaanderen Pepingen

Feitelijke vereniging

 Artikel 1: Organiserend bestuur

Gezinssport Vlaanderen Ritmic wordt geleid en georganiseerd door:

-          Agneessens Veerle

-          De Pauw Peggy

-          Van Den Cruijce Wendy

-          Wijns Nancy

 Artikel 2: Locaties

De lessen gaan door in ’t zaaltje te Beert, Johan Demaegtstraat 19A  op woensdagnamiddag en in zaaltje naast de bib te Bellingen, Trapstraat 4 op zaterdagmiddag

Tijdstip en locatie zijn afhankelijk van de groep waarbij men is aangeloten.

 Artikel 3: Doelgroep

Jongens en meisjes vanaf 3 jaar. De groepen worden in de eerste plaats ingedeeld naargelang de leeftijd maar dit kan ook gebeuren volgens beschikbaarheid, prestaties, vorderingen. De indeling wordt bepaald door de lesgevers in samenspraak met het bestuur

 Artikel 4: groepsindeling en tijdstippen

-          Miniritmic, kleuters: woensdag 16u30-17u30

-          Ritmic 1, 1ste, 2de leerjaar: zaterdag 13u-14u

-          Ritmic 2A, 3de leerjaar: woensdag 17u30-18u30

-          Ritmic 2B, 4de leerjaar: woensdag 18u30-19u30

-          Ritmic 3, 5de, 6de leerjaar: zaterdag 14u-15u

-          Ritmic 4, vanaf 1ste middelbaar: woensdag 19u30-20u30

-          Ritmic volwassenen: woensdag 20u30-21u30

-          Ritmic crea, vanaf 3e leerjaar: zaterdag 15u-16u30

Het bestuur behoudt zich het recht om danslessen af te schaffen en groepen samen te voegen bij het begin van het dansseizoen indien er onvoldoende inschrijvingen zijn.

Artikel 5: Inschrijvingsmodaliteiten

Het inschrijven dient te gebeuren door middel van het inschrijvingsformulier. Kan aangevraagd worden via mail ritmic1@outlook.com of is ook terug te vinden op de website www.ritmic.be. Na inschrijving vragen wij het lidgeld binnen de 14 dagen te betalen.

Bij inschrijving zomerstage dient telkens betaald te worden voor 1 juli.

Artikel 6: inschrijvingsgeld

Dansjaar

Per seizoen € 140 lid gezinsbond, € 145 niet-lid gezinsbond.

Crea

Per seizoen €45 euro niet-danser, €30 als danser

Zomerstage

€ 60 lid gezinsbond of lid Ritmic, € 65 niet-lid gezinsbond of Ritmic  

Halloweenstage

Afhankelijk van het aantal dagen

Het inschrijvingsgeld kan enkel terugbetaald worden na voorlegging medisch attest of in samenspraak met het bestuur

Artikel 7: aan-/afwezigheden

Gelieve afwezigheden steeds te melden ofwel telefonisch 0478 21 93 50 (Veerle)  of   0476 90 96 50 (Wendy) ofwel via mail. ritmic1@outlook.com 

Laatkomers worden pas binnen gelaten wanneer de lesgever dit aangeeft.

Zodra de les van start gaat wordt de deur gesloten.

Ouders of begeleiders worden niet toegelaten tijdens de lessen. Ook niet bij de kleuters.

Omdat wij elk jaar werken naar een optreden ter afsluiting van het seizoen, vragen wij om regelmatig aanwezig te zijn. Leden die meermaals afwezig zijn, kunnen niet deelnemen aan het optreden.

Artikel 8: Vrijwillige begeleiding

De geschoolde lesgevers worden aangeduid door het bestuur. Zij worden ingeschakeld als vrijwilligers en ontvangen hiervoor een fiscaal vrijgestelde forfaitaire kunstenaarsvergoeding. De lessen bewegingsopvoeding, dans en toneel worden door hen voorbereid en samen met de toneelcoach doorgenomen en opgevolgd.

Artikel 9: Verzekering

Gezinssport Vlaanderen biedt al haar sportende leden een sportongevallenverzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid, rechtsbijstand en Lichamelijke Ongevallen) aan. De sportclubverantwoordelijke, bestuursleden en monitoren worden ook verzekerd via deze polis. De polis kan op aanvraag ingekeken worden.

Aangifte van schade of ongeval tijdens de lessen moet binnen de 24u gebeuren.

Artikel 10: Kledij

De dansers dragen gemakkelijke, loszittende kledij en comfortable sport- of dansschoenen

Lange haren worden samen gebonden en juwelen, sieraden zijn beperkt.

Artikel 11: Verloren en verboden voorwerpen

De dansers mogen geen zaken of materiaal meebrengen die als gevaarlijk beschouwd kunnen worden. Indien dit toch gebeurt, worden deze door de lesgevers in bewaring genomen. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke spullen. Daarom wordt aangeraden alles te naamtekenen.

Ritmic is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen kledij en voorwerpen of beschadiging ervan.

Artikel 12: Houding deelnemers

Alle leden nemen actief deel aan de lessen, zijn respectvol ten aanzien van de lesgevers en andere kinderen en houden zich aan de afspraken.

Wanneer individueel gedrag de lessen belemmert en hiervoor geen oplossingen meer kan worden bedacht, kunnen de lesgevers, na overleg met het bestuur een deelnemer de toegang tot de lessen ontzeggen. De reden zal in dat geval aan de ouders of begeleiders gemotiveerd worden.

In geval van moedwillige beschadiging aan het terrein, de lokalen of materiaal kunnen de ouders verzocht worden de kosten te vergoeden.

Iedereen ziet er op toe dat de zaal en de toiletten netjes worden achtergelaten.

Artikel 13:

Tijdens de lessen en optredens worden regelmatig beeldopnames gemaakt. Het is mogelijk dat deze openbaar verspreid worden. Gelieve ons op de hoogte te brengen indien u hiervoor bezwaar hebt.

Artikel 14:

Wie zich inschrijft bij Ritmic aanvaardt en leeft dit reglement na. Dit reglement zal steeds ter inzage liggen tijdens de lessen. Zie ook op onze website www.ritmic.be

LOCATIES

Trapstraat 5 1674 Bellingen

Johan Demaegtstraat 19A 1673 Beert

Zetel: Trapkensstraat 4 1673 Beert

CONTACT

ritmic1@outlook.com

Veerle:     0478.21.93.50
Wendy:   0476.90.96.50

  • White Facebook Icon
logo.png

© 2019 by Dans & creastudio Ritmic

Dansschool in Pepingen, Vlaanderen, België

Toneelschool in Pepingen, Vlaanderen, België