REGLEMENT 2021-2022

REGLEMENT

Om onze dansschool optimaal te laten werken, hebben we natuurlijk enkele regels nodig.

Inschrijven bij Ritmic betekent ook aanvaarden en naleven van het reglement

Bewegingsopvoeding kleuters - Dans- en crealessen

Gezinssport Vlaanderen Pepingen

Feitelijke vereniging

 Artikel 1: Organiserend bestuur

 

Gezinssport Vlaanderen Ritmic wordt geleid en georganiseerd door:

-          Agneessens Veerle

-          De Pauw Peggy

-          Van den Cruijce Wendy

-          Wijns Nancy

 Artikel 2: Locaties

 

De lessen gaan door in ’t zaaltje te Beert, Johan Demaegtstraat 19A  op woensdagnamiddag en in CC naast de bib te Bellingen, Trapstraat 5 op zaterdagmiddag

Tijdstip en locatie zijn afhankelijk van de groep waarbij men is aangesloten.

!! Door omstandigheden kunnen de locaties of tijdstippen afwijken. De Ritmicers, ouders en begeleiders worden hiervan zo snel mogelijk op de hoogte gebracht!!

 

Artikel 3: Doelgroep

 

Jongens en meisjes vanaf 3 jaar. De groepen worden in de eerste plaats ingedeeld naargelang de leeftijd maar dit kan ook gebeuren volgens beschikbaarheid, prestaties, vorderingen. De indeling wordt dan bepaald door de lesgevers in samenspraak met het bestuur

 Artikel 4: groepsindeling en tijdstippen 2020-2021

 

-          Miniritmic, kleuters: woensdag 16u30-17u30, 

-          Ritmic 1, 1ste, 2de leerjaar: zaterdag 12u30-13u30 , 

-          Ritmic 2, 3de, 4de leerjaar: zaterdag 13u30-14u30, 

-          Ritmic 3, 5de leerjaar: woensdag 17u30-18u30, 

-          Ritmic 4, 6de leerjaar: woensdag 18u30-19u30, 

-          Ritmic 5, Vanaf1ste sec.: zaterdag 14u30-15u30, 

-          RitmicCrea, vanaf 4de leerjaar: zaterdag 15u30-17u, 

!!Wijzigingen tijdstip Crea mogelijk afhankelijk van beschikbaarheid zaal!!

 

​Het bestuur behoudt zich het recht om groepen samen te voegen of te splitsen bij het begin van het dansseizoen afhankelijk van het aantal inschrijvingen.

Artikel 5: Inschrijvingsmodaliteiten

 

  • Het inschrijven dient te gebeuren door middel van het inschrijvingsformulier terug te vinden op onze website www.ritmic.be. Kan heel uitzonderlijk ook aangevraagd worden via mail. 

  • Na het probeerlesje vragen wij het lidgeld binnen de 14 dagen te betalen. Pas na betaling is de inschrijving definitief en kan de verzekering in orde gebracht worden.

  • Bij inschrijving zomerstage dient telkens betaald te worden voor 1 juli.

  • Eenmaal ingeschreven en betaald kan inschrijving bij Gezinssport Vlaanderen of Open Doek niet ongedaan worden gemaakt en blijft de Ritmicer lid tot het einde van het seizoen. Wie alsnog kiest om te stoppen krijgt de helft van het bedrag terugbetaald enkel indien dit gebeurt tijdens het eerste trimester.

  • Start ritmicseizoen half september !!!Kan verschuiven omwille van overmacht!!! Later aansluiten kan na overleg met de lesgevers. Wie na herfstvakantie instapt krijgt een korting van €5.

  • Instapmoment na de kerstvakantie mogelijk voor kleuters. Vanaf eerste leerjaar enkel na overleg lesgever.

  • Inschrijving deelname optreden is verplicht en is mogelijk na de kerstvakantie. Wie zich inschrijft voor het optreden doet mee aan alle voorstellingen en is ook wekelijks aanwezig tijdens de lessen

 

Artikel 6: Inschrijvingsgeld

 

Dans

Per seizoen/per persoon € 150, vanaf tweede persoon uit eenzelfde gezin €145

Half seizoen vanaf januari €75, vanaf tweede persoon uit eenzelfde gezin €72,50

Crea

Per seizoen/per persoon €125 euro niet-danser, €80 extra als danser 

Zomerstage

€85 per week/€17 per dag

 

!!! Vierde deelnemer van eenzelfde gezin gratis

Artikel 7: aan-/afwezigheden

 

Gelieve afwezigheden steeds te melden ofwel telefonisch 0478 21 93 50 (Veerle) of 0476 90 96 50 (Wendy) ofwel via mail ritmic1@outlook.com 

Laatkomers worden pas binnen gelaten wanneer de lesgever dit aangeeft.

Zodra de les van start gaat wordt de deur gesloten.

Ouders of begeleiders worden niet toegelaten tijdens de lessen. Ook niet bij de kleuters.

Omdat wij elk jaar werken naar een optreden ter afsluiting van het seizoen, vragen wij om regelmatig aanwezig te zijn. Leden die meermaals afwezig zijn, kunnen niet deelnemen aan het optreden.

Artikel 8: Vrijwillige begeleiding

 

De lesgevers worden aangeduid door het bestuur. Zij worden ingeschakeld als vrijwilligers en ontvangen hiervoor een fiscaal vrijgestelde forfaitaire sportvrijwilligersvergoeding. De lessen bewegingsopvoeding, dans en toneel worden door hen voorbereid en samen met de toneelcoaches en de lesgeversverantwoordelijke doorgenomen en opgevolgd.

 

​Artikel 9: Verzekering

 

Gezinssport Vlaanderen biedt al haar sportende leden een sportongevallenverzekering (Burgerlijke Aansprakelijkheid, rechtsbijstand en Lichamelijke Ongevallen) aan. De sportclubverantwoordelijke, bestuursleden en monitoren worden ook verzekerd via deze polis. 

Voor wie aangesloten is bij RitmicCrea biedt OpenDoek aan haar leden een verzekering BA en rechtsbijstand, beroepsaansprakelijkheid reisbemiddelaar (voor de groep) en lichamelijke ongevallen

Aangifte van schade of ongeval tijdens de lessen moet binnen de 24u gebeuren.

​Beide polissen kunnen op aanvraag ingekeken worden

Artikel 10: Kledij

 

De dansers dragen gemakkelijke, loszittende kledij en comfortabele sport- of dansschoenen. Geen jeans, geen rokje of kleedje

Lange haren worden zo strak mogelijk samen gebonden en juwelen, sieraden zijn beperkt.

 

Tijdens de groepsdans bij het optreden vragen wij om een Ritmic T-shirt te dragen. Deze kan besteld worden tijdens het pasmoment. Wie geen T-shirt aankoopt kan er eentje lenen.

Artikel 11: Verloren en verboden voorwerpen

 

De dansers mogen geen zaken of materiaal meebrengen die als gevaarlijk beschouwd kunnen worden. Indien dit toch gebeurt, worden deze door de lesgevers in bewaring genomen. Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor zijn persoonlijke spullen. Daarom wordt aangeraden alles te naamtekenen.

Ritmic is niet verantwoordelijk voor verloren of gestolen kledij en voorwerpen of beschadiging ervan.

Artikel 12: Houding deelnemers

 

Alle leden nemen actief deel aan de lessen, zijn respectvol ten aanzien van de lesgevers en andere leden en houden zich aan de afspraken.

Wanneer individueel gedrag de lessen belemmert en hiervoor geen oplossingen meer kan worden bedacht, kunnen de lesgevers, na overleg met het bestuur een deelnemer de toegang tot de lessen ontzeggen. De reden zal in dat geval aan de ouders of begeleiders gemotiveerd worden.

In geval van moedwillige beschadiging aan het terrein, de lokalen of materiaal kunnen de ouders verzocht worden de kosten te vergoeden.

Iedereen ziet er op toe dat de zaal en de toiletten netjes worden achtergelaten.

Eten of frisdranken tijdens de lessen zijn niet toegestaan. Een flesje water kan van thuis meegebracht worden.

Artikel 13:

 

Tijdens de lessen en optredens worden regelmatig beeldopnames gemaakt. Het is mogelijk dat deze openbaar verspreid worden. Gelieve ons op de hoogte te brengen indien u  hiertegen bezwaar hebt.

 

Artikel 14:

 

Omwille van onvoorziene omstandigheden door overmacht is het mogelijk dat wij onze lessen dienen aan te passen volgens het protocol ons opgelegd door de overheid. Alle leden, hun ouders en begeleiders worden hiervan via mail op de hoogte gebracht. Wij willen iedereen eraan houden om de opgelegde maatregelen strikt op te volgen en danken iedereen voor de fijne samenwerking.

Artikel 15:

 

Wie zich inschrijft bij Ritmic aanvaardt en leeft dit reglement na. Dit reglement zal steeds ter inzage liggen tijdens de lessen. Zie ook op onze website www.ritmic.be

 

 

Aangepast en goedgekeurd 30 november 2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LOCATIES

Trapstraat 5 1674 Bellingen

Johan Demaegtstraat 19A 1673 Beert

Zetel: Trapkensstraat 4 1673 Beert